KHE SANH ORIGIN

[pbf_wc id=""]

Giá : 62,000

Đóng gói bao Krap 250g, tráng bạc, van bảo vệ 1 chiều

Danh mục:

DỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI