Công ty TNHH XNK Nam Hải CNS được thành lập từ năm 2018, với ngành nghề chính là sản xuất chế biến xuất khẩu cà phê đến thj trường Châu Âu như Đức, Nhật, Mỹ.

  Sau nhiều năm cố gắng khẳng định thương hiệu, cải tiến và rút kinh nghiệm từ việc hướng dẫn đến hộ nông dân cách trồng và thu hoạch cà phê đạt chất lượng đến việc công ty cải tiến quy trình sản xuất chế biến làm cho sản phẩm ngày một tốt hơn và kết quả là công ty được cấp chứng chỉ cà phê quốc tế 4c (chứng nhận cà phê sạch, có truy nguyên nguồn gốc), cùng với chứng nhận ISO 2200:2018 nhằm khẳng định về chất lượng uy tín trên thị trường. Công ty ký hợp đồng bán hàng với tập đoàn Neumann – là tập đoàn lớn, mua bán ca phê đa quốc gia, có 50 chi nhánh trên 28 quốc gia có cà phê.

* MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ THU MUA, CHẾ BIẾN, XUẤT KHẨU

CHỨNG NHẬN ISO 2200:2018